Zhongyue Julia Yang

Zhongyue Julia Yang

Unit
GGNB Student


Bio

Major Professor: Liping Huang

Research Interests: Zinc metabolism and microbiology.